Vlanderon ile ihtiyacınız olan her şeye tek bir yerde sahip olacaksınız. 

E-ticaret Kılavuzu

Paylaş

E-Ticaret, internet üzerinde ürün ve hizmet pazarlama, tanıtım ve reklam işlerini kapsayan geniş bir alandır. Nitekim her geçen gün çıtanın yükseldiği teknolojik gelişmeler ve mevcut yaşam koşulları, e-pazarlamanın yükselen değer olmasını sağlamıştır. Bu noktada da, pek çok kişi/kuruluş için e-ticaret önemli bir pazarlama merkezi haline gelmiştir. İhtiyaç duyanlar ve yeni başlayanlar için hazırlanan bu kılavuz, e-ticaret kavramını bütün adımlarıyla ve işlevleriyle birlikte detaylı  olarak sunmaktadır. 

E-ticaret

Başlangıç Kılavuzu: E-Ticaret Nedir?

E-Ticaret, internetin evlerde yaygın hale geldiği 1990’lı yıllarda yaygınlaşan bir  alışveriş formudur. İrili ufaklı tüm işletmeler ve bireysel girişimciler tarafından yürütülen e-ticaret; reklam, satış ve nakliye aşamalarından herhangi birinin ya da  bütün aşamalarının internet üzerinden gerçekleştirildiği bir faaliyet olarak geleceğe ışık tutmaktadır.

E-Ticaret, dünya üzerindeki bütün internet kullanıcılarının dolaylı ya da doğrudan dahil olduğu bir sistemdir. Sayısı her geçen gün artan e-ticaret girişimcileri,  internetten alışveriş yapan milyonlarca kullanıcı ve e-pazarlama konusunda  dolaylı olarak katkı sunan pasif dijital medya kullanıcıları; sektörü genişletmeye devam ediyor.

Bu anlamda e-ticaret faaliyetlerinde katkı sunan tarafları şöyle sınıflandırabilmek mümkündür:

 • Girişimciler: Faaliyetlerini dijital ortama taşıyan markalar, küçük-büyük işletmeler ve bireysel olarak amatör ya da profesyonel ticaret yapan girişimcileri bu grupta değerlendirebiliriz.
 • Müşteriler: Oldukça geniş bir kitleyi kapsayan bu kavram, internet ortamında kullanım sağlayan bütün insanların potansiyel olarak taşıdığı bir vasıftır. Hayatında en az bir kez internetten alışveriş yapan herkes bu gruba dahil edilebilir.
 • Paylaşımcılar: Bu grup, hiç alışveriş yapmasa bile reklam izleyerek ya da viral paylaşımları yayarak e-ticaret faaliyetlerine dolaylı olarak katkıda bulunurlar.

E-Ticaret faaliyetleri yürütürken ilk olarak bütün boyutlarıyla sektörün tanınması  ve bütün tarafların motivasyonlarının dikkate alınmasında fayda vardır. Bu nedenle e-ticaret sektörünün yönelimlerini tanımlamak oldukça önemlidir.

E-Ticaret Yöntemleri

Alışveriş, çok yönlü olarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Fiziksel ortamlarda  olduğu gibi e-ticarette de alışveriş, üreticiden tüketiciye aktarılan ürünlerin satılma yöntemlerine göre sınıflandırılmaktadır. Bu durumda her ticari faaliyetin kendi dinamikleri söz konusudur. E-Ticaret faaliyetlerini belirleyen bu yöntemler, aynı zamanda uygulamanın sağlanacağı web sitesi türlerini de belirlemektedir.

B2B Modeli: İşletmeden İşletmeye E-Ticaret Faaliyetleri

Büyük-küçük işletmelerin kendi aralarında yaptığı ya da toptan alışveriş sistemini benimseyen şirketlerin uyguladığı e-ticaret modelidir. Bu modele göre şirketler kendi aralarında oluşturdukları sistem üzerinden alışveriş gerçekleştirmektedir. E-Ticaretin en eski uygulamalarından biri olan bu model, yaygın olarak e-posta, web siteleri ve şirketler arası yaygın yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Ayrıca bu model geleneksel olarak toptan ticarete karşılık gelmektedir.

B2C Modeli: İşletmeden Tüketiciye E-Ticaret Faaliyetleri

Üretici ya da tedarikçi şirketler, B2C satış modeliyle doğrudan tüketiciye online  satış gerçekleştirmektedir. Bu uygulama, genellikle şirketlerin web sitesi üzerinden ya da çeşitli sosyal medya  mecraları üzerinden yürütülmektedir. Ayrıca online satış mağazası oluşturma platformları da bu modeli desteklemektedir. Klasik ticaret modeline en yakın uygulamadır. 

C2C Modeli: Tüketiciden Tüketiciye E-Ticaret Faaliyetleri

Başta sosyal medya uygulamaları olmak üzere, yaygın olarak tüketicilerin kendi aralarında sıfır ya da ikinci el ürün satışı yaptığı e-ticaret modelidir. Özellikle tüketicilerin ikinci el alışveriş yapması için geliştirilen uygulamalar ve web siteleri de, bu modelin temel uygulayıcısı konumundadır. Bu tür oluşumlarda isteyen herkes hesap oluşturarak satış yapabilmektedir.

C2B Modeli: Tüketiciden İşletmeye E-Ticaret Faaliyetleri

Bu uygulamaya göre tüketiciler, işletmelere teklif sunarak alışveriş yapmaktadır. Sunulan teklifler, işletme  tarafından onaylandığı takdirde alışveriş gerçekleşir. Bu yöntem, ihale ve açık arttırma biçiminde gerçekleştirilebilmektedir. İşletmeler, kabul etmedikleri teklifler için alternatif teklifler sunabilmektedir.

B2A Modeli: İşletmeden Yönetime E-Ticaret Faaliyetleri

Özel girişim yoluyla ticari faaliyetler gerçekleştiren şirketlerin kamu yönetimine yönelik olarak sunduğu e-ticaret hizmetidir. Bu yöntemle özellikle yerel ticari faaliyetler gerçekleştirilir. Kurumsal oluşumlar, tedarikçi şirketlerden bu yolla  alışveriş, ihale ve benzeri işlemleri gerçekleştirirler.

C2A Modeli: Tüketiciden Yönetime E-Ticaret Faaliyetleri

Özel kişilerin, münferit olarak kamu kuruluşlarına yönelik olarak ürün veya hizmet pazarladığı bir yöntemdir. Bu yöntem özellikle resmi kurumlardan belge talep ederken ve kimlik benzeri ürünler alırken kullanılır.

E-Ticaret Nasıl Çalışır?

E-Ticaretin çalışma prensibi, internet kullanıcılarının dijital ortamlardaki etkileşimini rasyonel anlamda kullanmaya yöneliktir. İnternette geliştirilen çeşitli mecralar, e-ticaret faaliyetlerini farklı biçimlerde sunmaktadır. Dijital medyada temel çalışma sistemi tek tıkla ulaşılabilirliği sağlamaktır. 

E-ticaret

Farklı ödeme seçenekleri ve satış yöntemleriyle gerçekleştirilen e-ticaret, hem uluslararası ticari faaliyetleri daha hızlı ve düşük maliyetli hale getirir hem de tedarik konusunda ürün ve hizmetin ulaşılabilir olmasını sağlar. 

E-Ticaret sisteminin çalışma prensipleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Bir ticari faaliyetin e-ticaret olarak adlandırılması en az bir aşamasında dijital ortamların yoğun bir şekilde kullanımını gerektirir.
 • Google başta olmak üzere çeşitli internet uygulamaları, reklam ve tanıtım için etkin kullanılmalıdır.
 • Uzaktan alışveriş imkanı sunan bu yöntemin güvenilirlik konusunda büyük hassasiyetleri vardır. Ödeme ve teslimat konusunda hem alıcının hem de satıcının güven vermesi esastır.
 • E-Ticaret hizmeti sunan girişimcilerin ödeme yöntemleri ve tedarik aşamaları sürdürülebilir olmalıdır.
 • Dijital pazarlama hizmet sunan şirket ya da özel girişimcilerin SEO uyumluluk süreçlerini eksiksiz yerine getirmesi, sürecin gelişimini sağlar.
 • Geri bildirimler, hizmet sağlayıcı ve tüketici arasında bağlılık oluşturur.
 • E-Ticaret faaliyetlerinde markalaşma, işletmenin bilinirliğini arttırır.
 • Müşteri desteği için kesintisiz iletişim ağı sunulmalıdır.

E-Ticaret Başlangıç Adımları

E-Ticaret faaliyetlerinin yürütülebilmesi için önemli bileşenler bulunmaktadır. Bu bileşenler, temelde ticari faaliyetlerin internet ortamında yürütülebilmesine olanak tanır. Dijital mecralarda şirketlerin ve tüketicinin farklı varyasyonlarla birbirinden ürün talep ettiği ve tedarik sağladığı zeminleri hazırlar. E-Ticaret faaliyetlerinin ilk adımından son aşamasına kadar çok sayıda işlem söz konusudur. 

E-Ticaret işinin başlangıcında iletişim ağlarının oluşturulması ve pazarın dinamiklerine uyum sağlanması gerekir. Sunulacak olan ürün ya da hizmet, dijital ortamlarda erişilmesi beklenen biçimlerde sunulmalıdır. Her pazar ortamının ve her hedef kitlenin farklı ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu nedenle faaliyetlere ciddi bir araştırma ve geliştirme sonucunda başlanmalıdır. Her gün biraz daha büyüyen ve geniş kitlelere hitap eden bu sistemde kalıcı bir yer edinmek için adımların doğru atılması önemlidir.

E-Ticaret alanı oldukça fazla imkan sunmaktadır. Sunulan büyük pazar payında yer edinmek yine bir o kadar zorlu bir süreçtir. Bu sebeple ne zaman hangi ürün ve hizmetin nerede ve hangi yollarla sunulacağı yola çıkarken belirlenmelidir. Bu noktada, sistem gereksinimlerini tanımak kadar kendi potansiyelinin farkına varmak da o denli elzemdir.

İş Modeli Belirlemek

Dijital pazarlamaya başlarken en önemli adımlardan biri, yapılacak olan işi belirlemektir. İş sahası belirledikten sonra kullanılacak olan mecradan hedef kitleye kadar hemen her şey süreç içerisinde gelişecektir. Bütün aşamaların başarıya ulaşması için ise, uzmanlık alanına yatırım yapmak oldukça önemlidir. Dolayısıyla bu aşamada pazarlanmaya değer bir ürün ve bu alanda yetkinliklere ihtiyaç vardır. 

İş modeli arayışında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de empati kurmaktır. Genel anlamda dijital pazarlama alanında etkili bir çalışma gerçekleştirmenin en önemli unsuru, SEO çalışmalarıdır. SEO, e-ticaret faaliyetleri için kullanıcılarla empati kurmanın teknik karşılığıdır. Bu nedenle kullanıcıların yerine geçip ihtiyaç duyulan etmenlerin değerlendirilmesi, başlangıç için önemlidir.

Kullanıcı ihtiyaçlarını anlamanın en iyi yollarından biri de başarılı örneklerin incelenmesidir. Hedef kitlenin belirlenmesi ve en çok ilgi duyulan hizmetlerin anlaşılması bu noktada yol haritası çizmek için kilit unsurlardır. Dolayısıyla işletmelerin benimsedikleri yöntemler, iyi izlenmelidir.

Bu izleme sürecinde dikkat edilmesi gerekenlerse şöyledir:

 • Uygulanacak olan iş modeli, seçilen ürüne uygun nitelikleri barındırmalıdır.
 • Hedef kitleye erişim kanallarının doğru değerlendirilmesi gerekir.
 • Sunulacak olan ürünün sanal ortamlarda kullanılan dijital aygıtlar mı yoksa fiziksel materyaller mi olduğu ticaret akışının biçimini belirler. Yapılacak olan incelemeler de buna göre değerlendirilir.
 • Üretim mi yoksa tedarik yoluyla mı satış yapılacağı da önceden kapsamlıca düşünülmelidir.
 • Yerel ya da uluslararası satış yapılacaksa her koşula göre uygun stratejler ve lojistik faaliyetler planlanmalıdır.

E-Ticaret faaliyetleri sürekli gelişen ve talep gören bir alan olarak, birçok farklı seçeneği içinde barındırmaktadır. Bu nedenle piyasa araştırması ve rakip analizi de oldukça önem arz etmektedir. Pazar dinamiklerini en iyi anlamanın yolu da yoğun ilgi gören alanların yakından takip edilmesi ve işleyişin anlaşılmasıdır.

Piyasa Araştırması Yapmak

Piyasada doğru hamlelerin yapılması, özellikle ortamın tanınmasından geçer. Bu sayede doğru kararların alınması da mümkün olabilecektir. En iyi ticari faaliyetlerin başarılı örneklerin takibiyle mümkün olabildiğini bilmek gerekir. Bu noktada taklide kaçmanın da aynı ölçüde riskli olabileceği düşünülmelidir. Kısacası aynı hamleler farklı biçimlerde uygulanmalıdır. Bu da özgün ve biricik  olmakla mümkün olacaktır. 

Uygulama aşamasında karşılaşabilecek riskler ve ihtiyaçlar da yine bu yolla belli olacaktır. Reklam yatırımları, pazarlama koşulları ve ulaşım seçenekleri de bu noktada göz önünde bulundurulmalıdır. Genel anlamda piyasa araştırmaları, şirket için önemli sınırların çizilmesini de sağlayacaktır. Bu sınırların çizilmesi, zayıf yanların ve güçlü tarafların belirlenmesi ve bu doğrultuda eksikliklerin giderilmesiyle mümkün olacaktır. Eksikliklerin anlaşılması için de ayrıntılı bir SWOT analizi yapmak gerekir. Bu analizle birlikte incelenecek başlıkları iyi değerlendirmek gerekir.

Güçlü yönler ve zayıf yönler şu başlıkların icelenmesini gerektirir:

 • Sahip olunan yetenekler ve edinilmesi gereken yetenekler,
 • Şirket ya da özel kişi olarak tanınırlık ve buna bağlı olarak da güvenilirlik,
 • Hedeflenen müşteri portföyüne yakınlık yada mesafeler,
 • Bulunulan coğrafyanın ticari faaliyetler için uygunluğu,
 • Yapılacak olan işe dair yeterli bilginin bulunup bulunmaması,
 • Tedarik ya da üretim zincirindeki avantaj ve dezavantajlar.

Bu başlıklar dışında  üretilmesi hedeflenen ileri dönük bütün değerler incelenmelidir.

Fırsatlar ve tehditler listesi oluştururken aşağıdaki unsurlara dikkat edilmelidir:

 • Potansiyel rakipler ve bu rakiplerin güçlü yönleri,
 • Ekonomik denge durumu ve risk potansiyeli,
 • Pazarlama alanının büyüklüğü,
 • Düzenleme için eksik kalan unsurlar,
 • Piyasalardaki denge durumu,
 • Pazardaki beklentinin karşılanıp karşılanamayacağı.

Dijital piyasalara giriş yaparken geleneksel ticarete benzer rekabet ortamlarının oradada  bulunduğunu ve daha önemlisi de birçok farklı gereksinimi de  beraberinde getirdiğini belirtmekte fayda var. Bu  nedenle mecraya yapılacak yatırımın bütün aygıtları kapsadığından emin olmak gerekir.Girilecek olan pazarda boşluk oluşturan alanlara yönelmekte yarar vardır. Eksik olan ancak ihtiyaç  duyulan ürünü bulmak, bu ürünle yola devam etmek  büyük fırsatlar getirebilir.

Rakip Analizi Yapmak

Piyasaya girerken atılacak adımlar belirli ölçütlere dayandırılmalıdır. Bu konuda en iyi ve şaşmaz ölçüt kuşkusuz ki, rakiplerdir. Satılacak olan ürün ve piyasa belirlendikten sonra en önemli unsur, rakiplerin çalışma biçimleri ve başarılarıdır.  Dijital pazar ortamında birçok farklı değişkene dikkat etmek gerekir. En önemli değişkenlerden biri de hedef kitlenin rakiplere verdiği değerdir. Bu noktada rakip firmaların aşılması için gerekli adımların en uygun biçimde atılması beklenir. 

Rakip stratejileri, daha önce uygulanmış ve başarıya ulaşmış unsurları sunabilir. Buna karşın başarıya ulaşmamış girişimler ya da kampanyalarda yapılacak olan işle ilgili büyük oranda fikir verebilir. Rakiplerde izlenen bu farklı dinamiklerin atılacak adımlara uyarlanması büyük oranda yardımcı olacaktır. Bu noktada fırsat yaratacak en önemli konulardan biri de piyasada var olan sorunların tespit edilmesi ve bunların çözümünün hedef kitleye vaat olarak sunulmasıdır. Bu hareket doğrudan artı puan olarak yansıyacaktır. 

Rakip analizinde aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır:

 • Piyasa eksiklerini çözümlemek,
 • Yeni ve beklenmeyen hamleler oluşturmak,
 • Aynı ürün ya da hizmetleri farklı avantajlarla süslemek,
 • Rakip firma hareketlerini uygulanacak hizmetlere modellemek,
 • Rakiplerle firma arasında fırsat eşitliği yaratmak,
 • Alternatif ürün ya da hizmetler sunmak,
 • Fiyat aralığında farklılıklar geliştirmek,
 • Sunulmakta olan kampanyaları modellemek,
 • Orijinal fikirlerle yeni kampanyalar geliştirmek.

Rakip analizi yaparken kullanılan web sitesinin ve arama motorlarının dinamiklerini  de göz önünde bulundurmak yararlı olacaktır. Bu sayede uygun SEO araçları kullanılarak daha doğru sonuçlara ulaşmak ve çeşitli testler uygulamak da mümkün olacaktır.

Trend Belirlemek

Bir sektöre adım atarken bu alanda yeni ürünler ya da etkileşim alanları sunmak  da oldukça etkilidir. Bu sayede uygun seçenekler değerlendirilerek yeni trendler oluşturulabilir. Yine aynı şekilde daha önce oluşturulmuş trendler de çalışma alanlarına dahil edilebilir. Yeni trendler oluşturmanın en büyük avantajı, hedef kitlenin beğenisini toplamak ve hızlı bir ivme kazanmak olacaktır. 

Trend belirlemenin yolu da kendine has seçenekler sunmaktır. Daha önce kimsenin uygulamadığı farklı hizmetler, daha önceden tahmin edilmeyen faydaları da beraberinde getirecektir. Etkili bir trend oluşturabilmek için etkisi hızlı yok olan, tahmin edilebilir ve karşılanamaz vaatler sunmamak da büyük önem taşımaktadır. Özellikle bir talep oluşturulur da vaat yerine getirilemezse, bunun geri dönüşü olmayacaktır. Bu gibi sorunların sonucu piyasada kalıcı bir başarısızlığa neden olabilir.

Hedef kitlenin dikkatini çekecek  trendler oluşturmak için:

 • Sosyal medya mecraları üzerinden daha önceki kampanyalara dair kullanıcı yorumları ve geribildirimler dikkate alınmalıdır.
 • Sosyal mecralarda trendlere giren kampanya ya da ürünler incelenmelidir.
 • Sanal mağazalarda benzer ürünler arasından en çok satanlar listeleri oluşturulmalı ve bu sürekli olarak güncellenmelidir.
 • Google arama motoru üzerinden en çok arananlar dikkate alınmalı ve bunlar web site içeriğinde ve ürün kataloğunda yer almalıdır.
 • İnternet ortamında yer alan ve satılacak olan ürünlere yönelik eleştiriler dikkate alınmalıdır.
 • Gerekli durumda muadil ürün ve hizmetler kullanılarak müşteri ile empati kurma yoluna gidilmelidir. Bu sayede müşteriye aradığını vermek mümkün olabilir.

Potansiyel müşterinin anlaşılması için kısaca her mecrada aktif olmak ve satışları yakından incelemek gerekir. Bu sayede hiç akla gelmeyen ürün ve hizmet fikirleri doğabilir ve bu fark kısa sürede trend olmayı sağlayabilir. Potansiyel pazar ve hedef kitle arayışı yaparken trend oluşturmanın etkili yollarından biri ürün yorumlarını kullanıcı ağzından inceleyip eksiklikleri gidermektir. Bu şekilde olumlu olumsuz bütün etkileşimler değerlendirilebilir. 

Ürün Belirlemek

Ürün seçimi, kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve pazar alanlarının analizi sonrasında belirli kriterler doğrultusunda ortaya çıkacaktır. İşletmenin hangi ürünlerle faaliyet göstereceği, piyasa dengesine paralel olarak belirlenmelidir. Bu doğrultuda pazara yönelik ve ürüne yönelik olmak üzere iki farklı değerlendirme yapmak gerekir.

Pazar odaklı değerlendirme:

 • Piyasada yer alan dinamikler,
 • Hedef kitlenin tercihleri,
 • Pazardaki talep miktarı,
 • Pazar alanının yerel mi yoksa uluslararası mı olduğu,

gibi kriterler pazar odaklı ürün tercihini yansıtır.

Ürün odaklı değerlendirme:

 • Piyasada bulunan ürün miktarı,
 • Ürün alış ve potansiyel satış fiyatı,
 • Ürünün tedarik süreci,
 • Ürünün potansiyel stok miktarı,
 • Ürünün stoklanabilirliği ve depo durumu,
 • Ürünün kullanıcı ihtiyacındaki yeri,
 • Ürüne dair bir sınırlandırma olup olmadığı,
 • Ürünün sezon durumu,
 • Ürünün bozulma olasılığı.

Ürün seçimi, başlı başına birçok görüyü de  beraberinde getirecektir. Kullanıcı  yönelimlerinden pazarda  hedeflenen konuma kadar her şey ürünün niteliğiyle değerlenecektir. Bu sebeple ürün tercihi yaparken ileriye dönük çok yönlü araştırma ve gerçekçi tahmin yürütme oldukça önemli koşullar olarak ortaya çıkar. 

E-Ticaret Üzerinden Satılan Ürün Çeşitleri

E-Ticaret faaliyetleri, geleneksel ticarette satılan ürün ve hizmetlerden büyük farklılıklar göstermemektedir. Kullanım ve ulaşım konularındaki farklılıklar dışında çok büyük değişkenlikler bulunmamaktadır.

Dijital pazarlama alanlarında sunulan ürün çeşitleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Fiziksel Ürünler: Gıda ürünlerinden kırtasiye ürünlerine kadar binlerce çeşit fiziksel ürün, boyutları ve ağırlıkları fark etmeksizin hizmet sağlayıcıların sunduğu satış politikalarına uygun biçimde pazarlanabilmektedir. Özellikle depolarda saklama potansiyeline sahip birçok ürün bu yöntemle kolaylıkla satılabilmektedir. Fiziksel ürün türleri, özellikle teslimat süreçleri üzerinde değişkenlik göstermektedir.
 • Dijital Ürünler: Çevrimiçi sunulan ve yalnızca bu alanlarda kullanılan ürünlere dijital ürün denir. Bu ürünler özellikle bilgisayar, tablet, telefon gibi aygıtlar üzerinde geniş zamana yaygın bir biçimde kullanım seçenekleriyle alıcılara ulaştırılmaktadır. Bu ürünler; podcastler, online müzik platformları, sesli kitaplar, online eğitimler, dijital video platformları, e-kitaplar gibi web tabanlı seçeneklerden oluşmaktadır.
 • Hizmetler: Fiziksel ortamlarda ya da tamamen online mecralar aracılığıyla sunulan birçok hizmet türü de dijital pazarlamanın metası olarak sunulabilmektedir. Bu hizmetler, özel ders, temizlik, lojistik, kargo, kurye ve benzeri birçok seçeneği sunmaktadır.

Hedef Kitle Belirlemek

Hedef kitlenin belirli bir örnek üzerinden değerlendirilmesi, pazarlama alanının kesinleşmesi anlamına gelir. Ürün belirlendikten sonra alıcı profili belirli niteliklerle beraber ortaya çıkacaktır. Bu sayede dijital mecrada kime hangi üslupla ve hangi siteler üzerinden ulaşılacağı  da bu aşamada netleşmeye başlayacaktır. Alıcı profilinin belirlenmesi, projenin kişiselleştirilmesine olanak sağlar. Dolayısıyla taraflar alıcı  ve  satıcı  olarak belirli modüller aracılığıyla birbirine bağlanacaktır. Bir zincir olarak değerlendirildiğinde hedef kitlenin belirginleşmesi, satışa  başlamadan önce son hazırlık aşaması olarak görülebilir. 

Hedef kitlenin belirlenmesinin ardından kampanya biçimleri, ödeme ve teslimat yöntemleri, web sitesi tasarımı gibi birçok etmen de yerine oturmaya başlayacaktır. Bu noktada müşterilerin kendini özel ve değerli hissetmesi, alışveriş motivasyonu konusunda itici kuvvet oluşturacaktır. Müşterilerin gruplandırılması ise belirli kriterlerin değerlendirilmesi ile mümkündür. Genel  geçer bazı toplumsal sınıflandırmalar doğru hedef kitleye ulaşmanın anahtarını sunacaktır. 

Hedef kitle oluşumunda  değerlendirilebilecek unsurlar aşağıdaki gibidir:

 • Cinsiyet,
 • Yaş,
 • Coğrafi konum,
 • İlgi alanları,
 • Hobiler,
 • Eğlence anlayışı,
 • Gelir,
 • Toplumsal rol dağılımındaki konum,
 • Değerler,
 • Aile ilişkileri,
 • Eğitim durumu,
 • Kulüp ve dernek üyelikleri,
 • Futbol takımı ve benzeri fanatizm unsurları,
 • Tercih edilen sosyal medya mecraları.

Geleneksel kodlamalar ve dijital mecraların katkısıyla gelişen yeni sınıflandırmalar gibi birçok farklı kriter daha hedef kitlenin değerlendirilmesi konusunda ışık tutacaktır.

İş Akışını Planlamak

Bütün alışveriş kaynakları, sermayeler ve araştırmalar tamamlandıktan sonra harekete geçmek için yürütücü bir ekiple hareket etmekte yarar vardır. Sağlam bir background hazırlığı yapıldıktan sonra öngörülebilir bir yol haritası çizmek, ve son aşamasına kadar satış planlaması yapmak gerekir. Bu aşamada yazılacak olan iş planı, bütün değişkenleri içinde barındıran, esnek ve bir o kadar da net  seçenekler içermeli ve mutlaka bir B planı bulundurulmalıdır. Bu B planı, ürün stoklarıyla ilgili ek yatırımlar da olabilir, ürünü geri çekmeye hazırlıklı olmak gibi uç noktalara da ulaşabilir. Bu gibi durumlar için sermaye ve alternatif ürün seçenekleri mutlaka iş planında bulundurulmalıdır.  

SWOT Analizi Verileri

E-ticaret

Bütün değerlendirmelerin ve öngörülerin yanında temel bazı unsurlar da söz konusudur. Bu temel kalemler, sağlam bir iş planının ön koşulunu teşkil eder. İş planı ne kadar profesyonelce ve geniş kapsamlı yapılırsa, başarı da o oranda artacaktır. Son olarak risk ve tehlikeler, güçlü yanlar gibi SWOT analizinden sonra ortaya çıkan veriler bu aşamada büyük destek sunacaktır. 

Ticari faaliyete ilk adımı atarken hazırlanması gereken iş  planında aşağıdaki unsurlara mutlaka yer verilmelidir:

 • Pazarlanan ürün veya hizmetin eksiksiz tanımlaması,
 • Şirketin kimliği ve ileriye dönük hedefi,
 • İleriye dönük periyodik kazanç hedefleri,
 • İşletmenin para kazanma ve kar sisteminin neye göre belirlendiği,
 • Şirket varlığının hangi dinamiklere göre finanse edileceği,
 • Bütün satış akışına dair operasyon modeli,
 • Gerekli durumda lojistik unsurunun hangi koşullar altında kullanılacağı,
 • Uygulanması planlanan e-ticaret modeli.

Yukarıdaki bilgilerin değerlendirileceği iş planı  listesinde yer verilmesi gereken bazı  temel başlıklar söz konusudur. Bütün iş modeli, ileriye dönük checklistler şeklinde periyodik olarak tekrar tekrar incelenmek üzere oluşturulmalıdır.

İş Planlaması için Şablon Hazırlığı

Güçlü bir iş planlaması kapsamlı ve basit anlaşılır olmalıdır. Bunun için de basitleştirilmiş şablonlar üzerinden işlem yapmak gerekir. İleriye dönük kullanılabilir bir iş planı  şablonunda kullanılması hayati önem taşıyan başlıklar  vardır.

İş planında yer alması beklenen temel başlıklardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Şirket Vizyonu
 • Şirket Misyonu
 • Yönetici Özeti
 • Pazar Analizi
 • Satışı Yapılacak Ürün ve/veya Hizmetler
 • Lojistik Planlaması
 • Finansal Kaynaklar
 • Pazarlama Planı
 • Reklam ve Tanıtım Yöntemleri
 • B Planı

Şablon oluşturmak için bu önemli başlıkları değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Hazır şablonlar üzerinden daha verimli çalışmalar yapmak da mümkündür. Bu da özellikle SEO çalışmaları için üretilmiş yazılımlar yardımıyla sağlanabilir. Ücretsiz iş planı oluşturma olanağı  veren birçok  yazılım büyük oranda faydalı olacaktır. 

İşletmeyi Yasal Zemine Oturtmak

E-Ticaret faaliyetlerinde önemli unsurlardan biri de, işlerin yasal bir zemine oturtulmasıdır. Özellikle hali hazırda geleneksel alanda ticari faaliyetler yürüten şirketler bazı ek planlamalarla yasal olarak e-ticaret uygulamasına hazır hale gelebilir. Ancak faaliyetlerinde ilk kez dijital pazarlama ile başlayan girişimciler için beli başlı seçenekler mevcuttur. Bu konuda sosyal medya mecraları oldukça fazla imkan sunmaktadır. Bu nedenle büyük ölçüde şirket kurmadan ticaret yapılabilmektedir. Ancak bazı sanal mağaza sunucuları üzerinden faaliyet yürütebilmek için şirket kurmak gereklidir. 

Sanal ortamlarda ticaret yapmak için sanal ofisler ve şirketler kurmak mümkündür. Bunun için faaliyetin yapılacağı ülke sınırlarında mevcut uygulamalar mutlaka takip edilmelidir. Bu noktada yürütülecek faaliyetin kapsamına göre daha farklı mevzuatları da değerlendirmek gerekebilir. Özellikle de yurtdışı piyasaları üzerinden yapılacak satışlar için uluslararası ticaret koşullarını  ve alım/satım yapılacak ülkeye yönelik incelemeler unutulmamalıdır. Şirketin yasal zemine oturtulması  için gerekli bazı çalışmalar vardır. Bu çalışmalar yardımıyla şirket, kimliğe kavuşacaktır. 

Şirket İsmi Belirleme

E-Ticaret faaliyetlerinin yürütülmesinin yasal zemine oturtulmasının yanında hedef kitleye ulaşım açısından da markalaşma oldukça önemlidir. Bu nedenle orijinal ve akılda kalıcı bir isimle işe başlamak büyük fayda sağlayacaktır. Bu aynı  zamanda ileriye dönük telif ve isim hakkı konusunda da önem arz eden bir konudur. İsim araştırması için gerek yerel gerekse uluslararası alanda piyasa araştırması yapmak gerekir. Daha önceden kullanılan bir isim, patent sorunundan dolayı zararlı olabileceği gibi aynı zamanda marka değerini de zedeleyebilir. 

Şirket ismi oluştururken dikkat edilmesi gereken unsurlar şöyledir:

 • İsim basit, anlaşılır ve akılda kalıcı olmalı.
 • Yaratıcı fikirlerle donatılabilen ve logoya da değer katabilecek bir isim kullanmakta yarar vardır.
 • Orijinal ve daha önce akla gelmemiş seçenekler değerlendirilmelidir.
 • İsim mutlaka ürün, hizmet gibi unsurların ve şirketin kimliğini yansıtabilmelidir.
 • İsmin sosyal medyada ve web sitesinde kullanılabilir ve popüler olmaya yatkın bir biçimde olmasında yarar vardır.

Bu kriterler göz önünde bulundurulduğunda verimli  bir marka  pazarlama  sürecine girmek  kaçınılmaz olacaktır.

Şirket Türü Belirleme

E-Ticaret faaliyetlerine adım atarken şirkete dair belirlenmesi gereken en önemli unsurlardan bir diğeri de, şirketin türünü ve varsa ortaklık durumunu belirlemektir. Başlangıçta verilecek olan bu bilgiler, şirketin sahiplik yapısını belirleyecektir. Dolayısıyla genel anlamda şirket türü konusunda araştırma yapmak önemlidir.

Şirket türleri arasından en yakın olan seçenek tercih edilmelidir:

 • Şahıs Şirketi
 • Kolektif Şirket
 • Komandit Şirket
 • Anonim Şirket
 • Limited Şirket

Yasal zemini oluşturacak ve sahiplik  biçimini  belirleyecek  olan şirket türleri konusunda iş modeline ve ortaklığa  en uygun seçeneği belirlemek gerekir. Her şirket türü için belirli kayıt koşuları bulunmaktadır. 

Sanal Mağaza Oluşturmak

Bütün hazırlıklar  tamamlanarak; iş  planları, yatırım koşulları, marka, şirket türü gibi süreçlerin netleşmesiyle beraber marka, satışa hazır hale gelecektir. Bu  aşamada ürünün pazarlama ve tanıtımı için bir vitrin oluşturmak ve  satış için alıcı bulmak gerekir. Hedef kitleye ulaşıp satışa başlamak için sanal ortamlardaki pazarlarda görünürlük ve SEO çalışmaları bu noktada devreye girecektir.

Gerek markaya ait web sitesini oluşturarak gerekse online mağaza sunucuları  üzerinden mağaza açarak satış işlemleri başlatılabilir. Bu noktada yine ürün ve hizmete  en yakın sanal mağaza seçeneklerini değerlendirmekte yarar vardır. Sanal mağaza oluşturmak, e-ticaret faaliyetleri için başlı başına bir araştırma ve geliştirme süreci gerektirecektir.

Sonuç Analizi

Pazar alanında yapılan faaliyetlerin getirisini hesaplamak ve atılan adımlar sonucunda yapılan tercihlerin neticesini  değerlendirmek, sürdürülebilir bir ticaretin önemli şartlarından biridir. İş planlarını oluştururken değerlendirilen unsurlar ve SWOT analizi sonuçları, bu noktada oluşturulacak kontrol listeleri için bir model sunacaktır. 

Sonuç  analizi yaparken değerlendirilmesi  gereken temel unsurlar, pazarlaması yapılan ürüne yönelik olan satış analizleri ve kullanıcı deneyimleridir. Kullanıcıların satışı yapılan ürün hakkında  yaptıkları  yorumlar, ürünün devamlılığı ve ileriye dönük yeni planlamaların zeminini  oluşturacaktır.  

E-ticaret

Sonuç analizinde  şu önemli başlıklara yer verilebilir:

 • Uygulanan ticari faaliyete genel bir bakış,
 • Ürün ve hizmete dair verilen bilgilerin doyuruculuğu,
 • Kullanıcı alışveriş davranışı analizi,
 • Ödeme davranışı analizi,
 • Uygulanan promosyon ve kampanyaların sonuçları,
 • Ürün Performansı,
 • Satış performansı,
 • Müşteri memnuniyeti,
 • Pazar alanı,
 • Ortaklıklar için kar payı.

Bütün analiz sonuçları, periyodik olarak verilecek faaliyet kararları için belirleyici unsur oluşturacaktır. Bu analizler; aylık, 3-6 aylık ve yıllık olarak belirlenebilmektedir.

Çevrimiçi Mağaza Nasıl Oluşturulur?

Çevrimiçi mağaza,  e-ticaret faaliyetlerinde vitrin oluşturmanın ve satış yapmanın başladığı noktadır. Ürün ve hizmetlerin tanıtımı, ulaşımı, müşteri desteği, ödemesi ve daha birçok unsur bu mağaza üzerinden yürütülecektir. Sanal mağazalar her geçen gün daha fazla popülarite kazanmaktadır.  

E-ticaret

Çevrimiçi mağaza oluşturmak için iki farklı seçenek bulunmaktadır:

 • Online Mağaza Siteleri
 • Şirkete Ait Web Sitesi

Sanal mağaza sunucuları üzerinden sektörde hizmet veren onlarca rakiple aynı  ortamda satış yapmak  söz konusuyken, şirkete ait web sitesi üzerinden daha özelleştirilmiş seçenekler sunmak da mümkündür.Dünyanın sayılı e-ticaret siteleri her gün milyonlarca girişimci ve müşteriyi aynı noktada buluşturmaktadır. Ortak sanal mağaza  sitelerinin bu aşamada büyük avantaj sağladığını belirtmekte  yarar var. Kullanıcıların ortak bir alanda ürün ve hizmet arayışı şirket için büyük fırsatlar yaratmaktadır. Geleneksel ticari faaliyetlerin yanında oluşturulan sanal mağazaların büyük avantajları  bulunmaktadır.

Çevrimiçi Mağaza Oluşturmanın Avantajları

Çevrimiçi mağaza oluşturma, piyasa alanında  büyük bir genişleme sağlayacağı gibi birçok sorumluluğu da beraberinde  getirecektir. Çevrimiçi mağaza, satış oranı ve kazanç miktarı konusunda büyük avantajlar sunacaktır. Finansal kaynaklardaki artış dışında sanal mağazaların birçok farklı avantajı daha vardır. Genel anlamda piyasaya dair daha serbest  ve özgür bir alan sunan çevrimiçi mağazalar, hedef kitleye ulaşmak  için farklı  yöntemlerin tanınmasına vesile  olacaktır. 

Geleneksel ticari faaliyetlerinden online pazarlama  alanlarına geçiş yapmak, girişimciler için karmaşık ama kazançlı bir yoldur. Ancak bu karmaşıklık genel anlamda basitleştirilmiş sanal mağaza  seçenekleriyle aşılabilmektedir. Özellikle ürün ve hizmetlerle ilgili geri dönüşler ve çoklu  pazar ortamlarına giriş imkanı, sunduğu  çok sayıda seçenekle beraber, büyük kar oranlarını da geliştirmektedir. 

Çevrimiçi mağaza avantajlarını şöyle değerlendirebiliriz:

 • Çok sayıda müşteriye daha hızlı ve geniş zaman aralığında ulaşma imkanı sunar.
 • Satış oranlarını yükseltir.
 • Doğal bir reklam ve tanıtım imkanı verir.
 • Kullanıcı deneyimlerini takip etme olanağı sunar.
 • Daha büyük bir pazar ortamı sunar.
 • Dijital pazarlama alanında daha kalıcı bir imaj çizmeye olanak verir.

Çevrimiçi mağaza, doğru  enstrümanlarla kullanıldığı  takdirde daha birçok farklı  avantajı daha beraberinde getirecektir.

Çevrimiçi Mağaza Oluştururken Atılması Gereken Adımlar

Çevrimiçi mağaza, farklı yöntemlerle oluşturulabilmektedir. Öncelikle oluşturulacak olan mağazanın hangi zeminde geliştirileceği belirlenmelidir. Online mağaza oluşturma siteleri üzerinden ya da şirkete ait web sitesi  üzerinden sanal mağaza oluşturmak mümkündür. Bu seçenekler arasından tercih edilecek olan sistemler, çalışma yöntemleri konusunda değişkenlik gösterse de temelde ortak bazı çalışma prensiplerine sahiptirler. 

E-ticaret

Alan Adı Alma

Hedef kitleye ulaşmanın en önemli koşulu bir isim ve adrese sahip olmaktır. Çevrimiçi kimlik olarak tabir edebileceğimiz bu kavram, web sitelerinin adres kısmında yer alan URL’yi tanımlamaktadır. Basitçe bu alana adı şirkete ait mağazanın adresi konumundadır. Alan adı genel anlamda şirkete ait web sitesinin adresi olarak düşünülebilir. Ancak online mağaza siteleri de  şirkete özel sayfalar sunmakta ve şirketin adını taşıyan bu sayfalar aracılığıyla kullanıcılar ürün ve hizmetlere  ulaşmaktadır.

Web Barındırıcısı Alma

Çevrimiçi mağaza oluşturmanın temel amacı ulaşılabilir bir platforma sahip olmaktır. Bu nedenle, kullanıcıların rahatlıkla ulaşabileceği bir web barındırıcısı üzerinde ürün ve hizmetlerin tanıtım ve satışına zemin oluşturmak gerekir. Ürünlere ait görsel tanıtım unsurları, ürün özelliklerini  aktara kategori yazıları ve bloglar yayınlayabilmek için de uygun portallarda  yer almak oldukça önemlidir. Online mağazalar üzerinde ürünlerin görsel tanıtımları ve kategori yazılarına önemli ölçüde geniş bir alan tanınmaktadır. Ayrıca web stesi  oluşturarak daha geniş kapsamlı bir web barındırıcısına sahip olmak da mümkündür.

SSL Sertifikası Edinme

Kullanıcıların ve sanal mağazanın güvenliği açısından şifreli bağlantı oluşturmak ve özellikle de  ödemelerde  paylaşılan şifre bilgilerini  koruma altına almak oldukça önemli bir konudur. SSL sertifikası, kullanıcı  bilgilerini korumak ve ödemeleri güvenli bir şekilde sağlamak üzere oluşturulur.  Açılımı ve Türkçesi, Güvenli Yuva Katmanı olan SSL, web sitelerinde SEO kapsamında önemli bir çalışmadır. Ayrıca  online  mağaza oluşturan siteler de bu hizmeti sunmaktadır.

Online Mağaza Siteleri

Online mağaza oluşturmak için zemin sunan siteler, e-ticaret faaliyetlerinin başlangıcı için oldukça verimli unsurlardır. Bu sitelerin sunduğu sanal mağaza oluşturma seçenekleri sayesinde başlangıç aşamasında dijital pazarlama yapmak rahatlıkla mümkün olabilmektedir. Ürün seçenekleri, meta açıklamaları gibi konularda doğru üretim sağlandığı takdirde bu  siteler üzerinde büyük kazançlar sağlanabilir. Ayrıca bu yöntemle ileriye dönük olarak marka  oluşturma çalışmaları da hedeflenebilecektir.

Online mağaza siteleri için aşağıdaki örnekler sunulabilir:

 • AliExpress
 • Amazon
 • Morhipo
 • Çiçek Sepeti
 • Trendyol
 • Gittigidiyor
 • N11

Online mağaza siteleri, kullanıcılara  güven vermesi ve daha  pratik yöntemlerle  satış yapma imkanı sunması sebebiyle tercih edilebilmektedir. Bu gibi ortamların sundukları hizmet hem marka değerinin etkisi hem de güvenilirlik sayesinde büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Web Sitesi Üzerinden Mağaza Oluşturmak

Şirket olarak bir marka değeri oluşturmak ve geniş kitlelerine ulaşmak için çeşitli yöntemler vardır. Web sitesi üzerinden oluşturulan sanal mağazalar, en önemli e-ticaret yöntemlerinden birini  sunmaktadır. Web sitesi üzerinden işletmeye ait siparişler, ödemeler, müşteri hizmetleri, lojistik gibi hizmetler pratik  bir  şekilde gerçekleştirilebilir.

Günlük yaşamın büyük bir bölümü dijital  mecralar üzerinden yürütülmektedir.  Bu  nedenle gıda ürünlerinden tekstile, kültürel harcamalardan eğitime kadar bütün sektörler internet ortamında yerini almıştır. Dolayısıyla e-ticaret faaliyeti yürütmek için web sitesi oluşturmak ve bu  ortam üzerinden bir kimlik tanımlamak dijital  pazardan pay  almak için önemli bir adımdır. 

E-Ticaret Sitesi Hangi Özellikleri Barındırmalıdır?

Web sitesi oluştururken e-ticaret gereksinimlerinin eksiksiz olarak değerlendirilmesi gerekir.  İnternet ortamında alışveriş yapmak için gerekli bütün donanımlar  şirkete ait  bir web sitesi üzerinde bulundurulmalıdır. Web sitesini oluşturacak  olan bu donanımlar, alışveriş yapmak ya da ürün/hizmet hakkında bilgi almak  isteyen kullanıcılar için tatmin edici ve  güven verici olmalıdır.

Sipariş Takibi

E-ticaret sitelerin ilk ve en önemli hizmeti satış  işlemleri için sipariş almak olmalıdır. Web sitesinde ürünler için oluşturulan tanıtım sayfalarının en önemli parçası, sipariş aygıtlarıdır. Ürünler için toplu alışverişlerde daha pratik bir yöntem sunan alışveriş sepetleri de sipariş işleminin  bir parçası niteliğindedir.  

Sipariş takibi için derklenmesi gereken bilgiler aşağıdaki  gibidir:

 • Alışveriş süreci için müşterilere ait isim, adres, ödeme bilgileri gibi siparişin tamamlanması ve teslimat için önemli bilgiler alınmalıdır.
 • Müşterilerden alışverişe dair hizmet şartlarını kabul ettiğine dair onay alınmalıdır.
 • Ödeme tutarına dahil edilecek vergi, kargo hizmeti ve benzeri ücretlendirmeler eklenmelidir.
 • İndirim kuponları, hediye ve promosyonlar sipariş aşamasında değerlendirilmelidir.
 • Satış ve ödeme kalemlerine ait fatura bilgileri oluşturulmalı ve müşteriyle paylaşılmalıdır.
 • Müşteriye teslimat için sunulacak kargo hizmeti hakkında bilgi verilmeli, sipariş ve kargo takip numarası paylaşılmalıdır.

Ödeme Alma

Web sitelerinde alışveriş işleminin gerçekleştirilmesi için güvenilir bir altyapı  oluşturmak oldukça nemlidir. Güvenli bir ödeme seçeneği için SSL sertifikası kullanılmalıdır. Bu yolla ödemeler ek şifremelerle koruma altına alınacaktır.  

E-ticaret

Web sitesinde ödeme işlemi aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:

 • İlk olarak sipariş için ödeme yöntem belirlenir.
 • Kart bilgileri, şifre ve CVV kodu gibi bilgiler işlenir.
 • Ödeme bilgilerinin koruma altına alınması sağlanır ve işlem çift yönlü güvenlikle sonlandırılır.

Teslimat Takibi

Web sitelerinde ürün satış işlemleri ödeme yapıldığı annda sona ermez. Ürünün paketlenmesinden kargolanmasına kadar bütün aşamalar alışverişin parçasıdır. E-ticaret  faaliyetlerinde  fiziksel ürünlerin teslimatı ve bütün lojistik akış, özenle takip edilmelidir. Kargo takibi için sipariş ve takip numaralarının sunulması  ve takip numarası üzerinden kargo takibi için bağlantı verilmesi, şirkete profesyonel ve güvenilir bir görünüm kazandıracaktır. Ayrıca  iade süreçleri de müşteri memnuniyeti adına önemlidir.

Müşteri Desteği

Bir e-ticaret sitesinin istenen performansı yerine getirmesi ürün satış ve teslimatıyla da sınırlı değildir. Aynı zamanda site, müşterilerin ürün satışındaki herhangi bir aşamada  ihtiyaç duyabileceği konularda da ulaşılabilir olmalıdır. Müşteri desteği,  web sitesi üzerinde çeşitli  yöntemlerle  sunulabilir.  Form doldurarak, e-posta adresi üzerinden, telefon numarası  ve canlı  WhatsApp  hattı gibi seçeneklerle müşteri  ilişkileri canlı tutulabilir.

E-Ticaret Sitesi Satış Arttırma Stratejileri

Başarılı bir e-ticaret süreci izlemek için özellikle dikkate alınması gereken birçok kriter vardır. Bu kriterler, müşteri memnuniyetini ve SEO alanındaki başarıları  ölçülebilir duruma getirecektir. Google Analytics analizlerinin uygulanmasıyla beraber daha etkili hale gelecek olan bu çalışmalar, Pazar alanlarını da kontrol altında tutmaya yardımcı  olacaktır. 

E-ticaret

Organik Trafik Oluşturmak

Web sitesi üzerinden e-ticaret faaliyetleri  yürütmek  için en elverişli pozisyon, etkili SEO çalışmalarıyla mümkün olabilir. Bu noktada organik trafik oluşturmak, ürün pazarlamasında oldukça etkili bir yöntem sunacaktır. Organik trafik, basitçe web sitesinin kullanıcı akışını takip eden bir sistemdir. Bu sistemle pazarlama çalışmalarının etkisi büyük oranda görülecek  ve ayı oranda satış arttırmayı sağlayacaktır. Organik trafik  oluşturmak için atılması gereken belli başlı  adımlar söz konusudur. 

Organik Trafik Optimizasyonu

İçinde Google dinamiklerini  barındıran her türlü çalışmada organik trafik ve arama unsuru yer almaktadır. Özellikle e-ticaret şirketlerinin web sitelerini geliştirmesinde SEO çalışmaları büyük önem arz eder. Müşterilerin web sitesine çekilmesi ve dolayısıyla satışların yükseltilmesi bu  çalışmalarla mümkün olabilmektedir. 

Organik trafik arttırmanın yolları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Hedef kitle odaklı anahtar kelime kullanımı,
 • SEO çalışmalarının eksiksiz uygulanması,
 • Sayfa hızına önem verilmesi,
 • İçerik kalitesini yükseltmek,
 • Etkili başlık ve meta açıklamaları yapmak,
 • Ürünlere ve hedef kitleye uygun kampanyalar düzenlemek.

Organik trafik akışı  sağlamak, etkili e-ticaretin en önemli adımlarından biridir. 

Sponsorlu Arama

Google, organik  trafik için kullanıldığı gibi doğrudan reklam içinde kullanılabilir. Blog içerikleri dışında özellikle e-ticaret faaliyetlerinin uygulanabilirliği için ücretli arama listelerinde yer almak önemli derecede katkı sunabilir. Bu uygulamanın en çok tercih edildiği dönemler, promosyon ve kampanya süreçleridir. 

Sosyal Etkileşim

E-ticaret işletmelerinin en büyük etkileşim alanlarından biri, sosyal medya platformlarıdır. Bu alanlarda kullanıcılarla ve potansiyel müşterilerle kurulan etkileşim,  marka değerini arttıracağı  gibi hem satışı hem de web sitesinin trafiğini etkileyecektir. Sosyal medya platformlarındaki etkileşim sürçlerinde promosyon ve çekilişler de büyük önem arz eder.

Blog ve Makale İçerikleri

Web sitesi üzerinden özellikle de pazarlanan ürünün reklamına yönelik  derinlemesine bilgi ve merak  uyandıran yazılar yayınlanabilir. Bu sayede içeriklerin Google arama listelerinden çağıracağı potansiyel müşteri  sayısı artacaktır. Ayrıca yayınlanan içerikler, müşteriler için bir güven unsuru  olarak da önemlidir. 

Halkla İlişkiler ve Reklam

Doğrudan e-ticaret faaliyetleri için halkla ilişkiler çalışmaları, oldukça önemlidir. Bu çalışmalar ışığında müşteri ilgisi toplamak mümkün olacaktır. Özellikle pazarlanan ürün veya hizmetlerin merkezinde bulunduğu etkinlikler düzenleyerek topluluğa hitap etmek ve ürün tanıtımını  doğrudan yapmak, güven artışını da sağlayacaktır.

Yeniden Hedefleme

Web sitesini en az bir kere ziyaret etmiş olan potansiyel müşteriler, genellikle tekrar dönme ve büyük oranda da alışveriş yapma eğilimindedirler. Bu noktada, sayfada daha önce bulunmuş olan potansiyel müşterilerin özellikle de görsel unsurlarla sayfayı yeniden hatırlaması  sağlanabilir. Bu yöntemle doğrudan bağlantı   aracılığıyla müşteri çekmek mümkündür.

E-posta İletileri

E-posta üzerinden tanıtım ve özellikle de kampanya bildirimleri kullanıcılar için cazip bir reklam yöntemi olabilir. Daha önceden sayfayı ziyaret eden , üyelik alan ya da bir şekilde web sitesinde mail adresi kullanan potansiyel müşterilere indirim  ya da promosyon gibi iletiler göndermek, etkili bir yöntemdir. Bu sayede kullanıcıların ilgisi çekilebilir.

Organik Trafiği Ölçmek

Organik trafik ölçmek, kullanıcıların yönelimlerini anlamak ve web sitesinin eksik yönlerini anlamak açısından oldukça verimli bir çalışmadır. Bu çalışma sayesinde web sitesini ziyaret eden kullanıcı sayısından bu  kullanıcıların sayfa içi hareketleri ve alışveriş işlemlerine kadar her şeyi takip etmek mümkündür. Bu aşamada organik trafikle beraber izlenmesi gereken farklı yansımalar da bulunmaktadır.  Bu  yansımaların takip edilmesi, kullanıcıların sürekliliğini sağlamak ya da yeniden satış yapmak için gereklidir.

Organik  trafik ölçümünde aşağıdaki kriterlere dikkat edilmelidir:

 • Çıkma Oranı: Web sitesi üzerinde kullanıcıların çok kısa süre içinde giriş çıkış yapması, sayfa trendlerini büyük oranda olumsuz etkileyecektir. Bu şekilde hemen çıkma işlemlerinin çok sayıda gerçekleşmesi, Google algoritmalarında olumsuz karşılanır. Bu durumun düzeltilmesi için müşteri ilgisine odaklanmak gerekir.
 • Ziyaretçi Dönüşüm Oranı: Müşterilerin birden fazla sayıda sayfaya girişi ve bu dönüşümleri alışverişle taçlandırması uygulama açısından olumlu bir durumdur. Bu oranın düşük olması ise aksine düzenlenmesi gereken eksiklikler olduğu anlamına gelir.
 • Sepeti Terketme Oranı: E-ticaret faaliyetlerinde sepette bekletilen ürünler sayfaya dair önemli bir işaret sunabilir. Özellikle de fiyatla ilgili memnuniyetsizliklerde promosyon ve indirimlerle müşteriyi sepete döndürmek mümkün olabilir. Bu sayede hem indirim yaparak müşteri geri çağrılır hem de ileriye dönük etkili bir reklam olur.
 • E-posta Etkileşimi: E-postalar üzerinden kullanıcı takibi yapmak ve müşteriyi geri çağırmak oldukça kolay ve etkili bir süreçtir. Bu sayede pazarlama alanındaki çalışmalar daha kolay takip edilebilir.
 • Mobil Kullanıcılar: Mobil cihazlar üzerinden ulaşılabilen e-ticaret hizmetleri, kullanıcıların en çok tercih ettikleri çalışmalardır. Günümüz dinamiklerine en uygun alışveriş seçeneklerini sunan mobil aygıtlar üzerinden alınan ziyaretçi oranlarının düşük olması, önemli bir sorundur.

E-Ticaret faaliyetlerinde ürün satış ve planlaması, etkili bir SEO çalışmasıyla birleştirildiğinde piyasada karşılık bulması uzun sürmeyecektir. Müşteri ihtiyaçlarına yanıt verilen çalışmalar online mağazalarda rahatlıkla karşılık bulacaktır.